logotype

  

Tezler

Yüksek Lisans Tezi: “İLKÖĞRETİM UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Normal, Taşımalı Ve Yatılı İlköğretim Okullarının Karşılaştırılması

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa ERGÜN

 

Doktora Tezi: “İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yaz Tatilindeki Öğrenme Kayıpları”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Çağatay ÖZDEMİR