Articles

 • Arı, A. (2023). Secondary Education in Basel, Switzerland: Equipping Youth for University Success. International Journal of Instruction, 16(4), i-iv. https://doi.org/10.29333/iji.2023.1640a [Arı, A. (2023). İsviçre, Basel’de Orta Öğretim: Gençleri Üniversite Başarısı için Donanımlamak. International Journal of Instruction, 16(4), i-iv. https://doi.org/10.29333/iji.2023.1640a]
 • Arı, A. (2023). Planning the Future with the Right Career Choice at Basel Secondary Schools in Switzerland. International Journal of Instruction, 16(3), i-v. https://doi.org/10.29333/iji.2023.1630a [Arı, A. (2023). İsviçre Basel Ortaokullarında Doğru Kariyer Seçimi ile Geleceği Planlama. International Journal of Instruction, 16(3), i-v. https://doi.org/10.29333/iji.2023.1630a]
 • Arı, A. (2023). Getting a Good Start to School Life, Basel Primary Schools in Switzerland. International Journal of Instruction, 16(2), i-v. https://doi.org/10.29333/iji.2023.1610a [Arı, A. (2023). Okul Hayatına İyi Bir Başlangıç Yapmak, İsviçre Basel İlkokulları. International Journal of Instruction, 16(2), i-v. https://doi.org/10.29333/iji.2023.1610a]
 • Arı, A. (2023). A Good Start in Education, Switzerland Basel Kindergartens. International Journal of Instruction, 16(1), i-vi. https://doi.org/10.29333/iji.2023.1610a [Arı, A. (2023). Eğitim Hayatına İyi Bir Başlangıç Yapmak, İsviçre Basel Anaokulları. International Journal of Instruction, 16(1), i-vi. https://doi.org/10.29333/iji.2023.1610a]
 • Arı, A. (2022). One of the Best Research Universities in the World the University of Basel. International Journal of Instruction, 15(4), i-iv. https://doi.org/10.29333/iji.2022.1540a [Arı, A. (2022). Dünyanın En İyi Araştırma Üniversitelerinden Biri Basel Üniversitesi. International Journal of Instruction, 15(4), i-iv. https://doi.org/10.29333/iji.2022.1540a]
 • Arı, A., & Thiriet, S. (2022). Switzerland Basel-Stadt Schools where every Student is Valuable. International Journal of Instruction, 15(3), i-iii. https://doi.org/10.29333/iji.2022.1530a [Arı, A., & Thiriet, S. (2022). Öğrenciye Değer Veren İsviçre Basel-Stadt Okulları. International Journal of Instruction, 15(3), i-iii. https://doi.org/10.29333/iji.2022.1530a]
 • Arı, A., & Schmitt, N. (2022). Student-friendly teaching approaches. International Journal of Instruction, 15(2), i-iii. https://doi.org/10.29333/iji.2022.1520a [Arı, A., & Schmitt, N. (2022). Öğrenci dostu öğretim yaklaşımları. International Journal of Instruction, 15(2), i-iii. https://doi.org/10.29333/iji.2022.1520a]
 • Arı, A., & Felder, F. (2022). Federal Education and Switzerland. International Journal of Instruction, 15(1), i-iv. https://doi.org/10.29333/iji.2022.1510a [Arı, A., & Felder, F. (2022). Federali eğitim ve İsviçre. International Journal of Instruction, 15(1), i-iv. https://doi.org/10.29333/iji.2022.1510a]
 • Arı, A., & Heiter, Y. (2021). Federalism and Switzerland as a Federal State. International Journal of Instruction, 14(4), i-iv. https://doi.org/10.29333/iji.2021.1440a [Arı, A., & Heiter, Y. (2021). Federalizm ve Federal Bir Devlet Olarak İsviçre. International Journal of Instruction, 14(4), i-iv. https://doi.org/10.29333/iji.2021.1440a]
 • Arı, A., & Schmitt, N. (2021). Democracy Education in Switzerland, Known for its Strong Democracy. International Journal of Instruction, 14(3), i-iv. https://doi.org/10.29333/iji.2021.1430a [Arı, A., & Schmitt, N. (2021). Güçlü Demokrasisiyle Tanınan İsviçre’de Demokrasi Eğitimi. International Journal of Instruction, 14(3), i-iv. https://doi.org/10.29333/iji.2021.1430a]
 • Arı, A., & Stöckli, A. (2021). Switzerland Case as an Example of Success in Multicultural Education. International Journal of Instruction, 14(2), i-iii. https://doi.org/10.29333/iji.2021.1420a [Arı, A., & Stöckli, A. (2021). Çok Kültürlü Eğitimde Başarı Örneği Olarak İsviçre Örneği. International Journal of Instruction, 14(2), i-iii. https://doi.org/10.29333/iji.2021.1420a]
 • Arı, A., & Heiter, Y. (2020). It is a privilege to study at University of Fribourg. International Journal of Instruction, 13(4), i-iv. [Arı, A., & Heiter, Y. (2020). Fribourg Üniversitesinde okumak bir ayrıcalıktır. International Journal of Instruction, 13(4), i-iv.]
 • Heiter, Y., & Arı, A. (2020). Summer University on Federalism, Decentralisation and Conflict Resolution. International Journal of Instruction, 13(2), i-iii. [Heiter, Y., & Arı, A. (2020). Federalizm Yaz Üniversitesi, Ademi Merkeziyetçilik ve Çatışma Çözümü. International Journal of Instruction, 13(2), i-iii.]
 • Arı, A. (2019). The Institute of Federalism, in Fribourg. International Journal of Instruction, 12(2), i-iv. [Arı, A. (2019). Fribourg’daki Federalizm Enstitüsü. International Journal of Instruction, 12(2), i-iv.]
 •  Arı, A. (2024). Professional Career with a Future, Switzerland Basel Basic Vocational Education and Vocational Schools, SwitzerlandInternational Journal of Instruction, 17(2), i-v. https://doi.org/10.29333/iji.2024.1720a [Arı, A. (2024). Geleceği Olan Mesleki Kariyer, İsviçre Basel Temel Mesleki Eğitim ve Meslek Okulları. International Journal of Instruction, 17(2), i-v. https://doi.org/10.29333/iji.2024.1720a]

 • Arı, A. (2024). The World’s Scholarly Publications at Your Fingertips with Scilit from Basel, SwitzerlandInternational Journal of Instruction, 17(1), i-iv. https://doi.org/10.29333/iji.2024.1710a [Arı, A. (2024). Basel, İsviçre’den Scilit ile Dünyanın Bilimsel Yayınları Parmaklarınızın Ucunda. International Journal of Instruction, 17(1), i-iv. https://doi.org/10.29333/iji.2024.1710a]

 

Journal Paper

 • Arı, A., & Kayır, G., (2023). Parents’ Views on the Education of Turkish Children Living in Switzerland. Anatolian Journal of Education, 8(1), 225-236. https://doi.org/10.29333/aje.2023.8215a [Arı, A., & Kayır, G., (2023). İsviçre’de Yaşayan Türk Çocuklarının Eğitimine İlişkin Veli Görüşleri. Anatolian Journal of Education, 8(2), 225-236. https://doi.org/10.29333/aje.2023.8215a]
 • Demir, E. Ç., & Arı, A., (2023). Examining 8th grade English course book and educational programme about vocabulary teaching: Teacher’s views. Anatolian Journal of Education, 8(1), 207-216. https://doi.org/10.29333/aje.2023.8114a [Demir, E. Ç., & Arı, A., (2023). sınıf İngilizce ders kitabı ve kelime öğretimine yönelik eğitim programının incelenmesi: Öğretmen görüşleri. Anatolian Journal of Education, 8(1), 207-216. https://doi.org/10.29333/aje.2023.8114a]
 • Ertem, Z. S., & Arı, A., (2022). Investigation of the relationship between motivational persistence, procrastination tendency and achievement orientation. Anatolian Journal of Education, 7(1), 17-30. https://doi.org/10.29333/aje.2022.712a [Ertem, Z. S., & Arı, A., (2022). Motivasyonel sebat, erteleme eğilimi ve başarı yönelimi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Anatolian Journal of Education, 7(1), 17-30. https://doi.org/10.29333/aje.2022.712a]
 • Arı, A., Sirem, Ö., & Kayır, G. (2021). Investigation of Democracy Education in Turkish Primary Schools. Anatolian Journal of Education, 6(1), 131-144. https://doi.org/10.29333/aje.2021.6111a [Arı, A., Sirem, Ö., & Kayır, G. (2021). Türk İlkokullarında Demokrasi Eğitiminin İncelenmesi. Anatolian Journal of Education, 6(1), 131-144. https://doi.org/10.29333/aje.2021.6111a]
 • Ertem, Z. S., & Arı, A., (2020). Investigation of High School Students’ Metaphoric Perception to Student Concept According to Various Variables. Journal of Anatolian Cultural Research, 4(1), 1-12. [Ertem, Z. S., & Arı, A., (2020). Lise Öğrencilerinin Öğrenci Kavramına Yükledikleri Metaforik Algının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Journal of Anatolian Cultural Research, 4(1), 1-12.]
 • Arı, A., & Akdağ Kurnaz, E. (2019). University Students Opinions about English Education with Activities Developed based on Transformational Learning Model. Turkish Journal of Primary Education, 4(2), 57-71. [Arı, A., & Akdağ Kurnaz, E. (2019). Dönüştürücü Öğrenme Modeline Dayalı Geliştirilen Etkinlikler ile İngilizce Eğitimi alan Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri. Turkish Journal of Primary Education, 4(2), 57-71.]
 • Çinar, İ., & E. Arı, A. (2019). The Effects of Quizlet on Secondary School Students’ Vocabulary Learning and Attitudes Towards English. Asian Journal of Instruction, 7(2), 60-73. [Arı, A., & Akdağ Kurnaz, E. (2019). Quizlet Çevirimiçi Kelime Uygulamasının Ortaöğretim Öğrencilerinin Kelime Öğrenmelerine ve İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi. Asya Öğretim Dergisi, 7(2), 60-73.]
 • Uluçınar, U., & Arı, A. (2019). The Development of Caring Thinking Skills Inventory Based on Problem Scenarios: A Study of Validation and Reliability. Universal Journal of Educational Research, 7(6), 1414-1429. [Uluçınar, U., Arı, A. (2019). The Development of Caring Thinking Skills Inventory Based on Problem Scenarios: A Study of Validation and Reliability. Universal Journal of Educational Research, 7(6), 1414-1429. DOI:13189/ujer.2019.070609]
 • Ödemiş, İ. S., & Arı, A. (2019). The Evaluatıon of Englısh Currıculum of a College Usıng Context Input Process Product (CIPP) Model. The Journal of International Social Research, Volume 12(62), 1077-1090. [Ödemiş, İ. S., Arı, A. (2019). Meslek Yüksekokulu İngilizce Öğretim Programının CIPP Modeli Kullanılarak Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 12(62), 1077-1090. DOI:http://dx.doi.org710.17719/jisr.2019.3120]
 • Kayır, G., & Arı, A. (2018). The Effect of Task-Based Activities on Academic Achievements and Motivations of Turkish Language and Culture Lesson Students in Switzerland. Turkish Studies Educational Sciences, Volume 13/19, 1125-1146. [Kayır, G., Arı, A. (2018). Türkçe Ve Türk Kültürü Dersi’nde Görev Temelli Etkinliklerin İsviçre’de Yaşayan Türk Çocuklarının Akademik Başarı Ve Motivasyonlarına Etkisi. Turkish Studies Educational Sciences, Volume 13/19, 1125-1146. DOI:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13952]
 • Arı, A., & Akdağ Kurnaz, E. (2018). Transformative Learning in English as a Foreign Language International Journal Of Afro-Eurasian Research (IJAR), 3(6), 331-346. [Arı, A., Akdağ Kurnaz, E. (2018). Yabancı Dil Olarak İngilizce Eğitiminde Dönüştürücü Öğrenme. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 3(6), 331-346.]
 • Ertem, Z. S., & Arı, A. (2016) High School Students’ Perception of University and Faculty Members. “Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE”, 5 (3), 78-92. [ Ertem, Z. S.; Arı, A. (2016) Lise Öğrencilerinin Üniversite ve Öğretim Üyeleri Algıları. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 5 (3), 78-92.]
 • Karafil, B.; Arı, A. (2016) Examining the power-sharing level in a higher education classroom.  “Journal of International Scientific Publications”, 14, 170-180. [Karafil, B.; Arı, A. (2016). Yükseköğretim Sınıflarında Güç Paylaşımı Düzeyinin İncelenmesi. Uluslararası Bilimsel Yayınlar Dergisi, 14, 170-180.]
 • Arı, A. (2016). The Problems of Turkish Students Studying at Universities of Kyrgyzstan. Journal of Theoretical Educational Science, 9(3), 426-440. [Arı, A. (2016). Kırgızistan Üniversitelerinde Öğrenim Gören Türkiye Vatandaşı Öğrencilerin Karşılaştığı Sorunlar. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of Theoretical Educational Science], 9(3), 426-440. DOI: http://dx.doi.org/10.5578/keg.8982 ]
 • Karafil, B., & Arı, A. (2016) Examining the Relationship between Power-Sharing in a Higher Education Classroom and the Self-Efficacy Belief of Students towards English. Sakarya University Journal of Education Faculty, 32, 12-39. [Karafil, B.; Arı, A. (2016). Yükseköğretim İngilizce Hazırlık Sınıflarında Güç Paylaşım Düzeyi İle Öğrencilerin İngilizce Özyeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 12-39.]
 • Arı, A. & Özcan, E. (2016). The Effect of School Readiness Level of First Grade Sudents to Their Literacy Learning Process. Dumlupınar University Journal of Social Sciences, 47, 74-90.  [Arı, A. ve Özcan, E. (2016).  Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okul Olgunluğu Düzeylerinin, Okuma Yazmayı Öğrenmelerine Etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 47, 74-90.]
 • Arı, A., Çubukçu, Z., Girmen, P., Eren, E. et. al. (2015). Evaluation of Teacher Opinions on Community Service Studies. Eskişehir Osmangazi Universty Journal of Social Sciences, 16(1), 135-152. [Arı, A.;Çubukçu, Z.; Girmen, P.; Eren, E. ve diğerleri (2015). Toplum hizmeti çalışmalarına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 135-152.]
 • Arı, A. & İnci, T. (2015). Assesment of Common Exam Questions regarding Eighth Grade Science and Technology Course. Uşak University Journal of Social Sciences, 8(4), 17-50. [Arı, A. ve İnci, T. (2015). Sekizinci Sınıf fen ve teknoloji dersine ilişkin ortak sınav sorularının değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(4), 17-50. DOI:http://dx.doi.org/10.12780/uusbd.75570]
 • Arı, A. (2015) Personality Characteristics of Teacher Candidate Students. Elementary Education Online, 14(3), 862-873. [Arı, A. (2015). Öğretmeni seçmede öğretmen adaylarının kişilik özelliklerinin belirlenmesinin önemi. İlköğretim Online, 14(3), 862-873.]
 • Arı, A. (2014). Teacher Views about the Starting Age of the First Grade Elementary School. “Educational Sciences: Theory & Practice”, 14(3), 1031-1047 (Journals Indexed in SSCI) DOI: 12738/estp.2014.3.2117. [Arı, A. (2014). İlkokul Birinci Sınıfa Başlama Yaşı ile ilgili Öğretmen Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(3), 1031-1047.]
 • Sarıtaş, B. & Arı, A. (2014) The Views of Students and Instructors on English-I Course in Higher Education: A Sample of Dumlupınar University. Dumlupınar University Journal of Social Sciences, 41, 277-296. [Sarıtaş, B. ve Arı, A. (2014). Yükseköğretimde İngilizce-1 Dersine ilişkin öğrenci ve öğretim elemanı görüşleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 41, 277-296.]
 • Arı, A., Eren, E., Çam, Ş. S. Akifova, G. G. & Tahirova, G. S. (2014). Development of E-Assessment Materials for Fifth Grade Secondary School Classes. Uşak University Journal of Social Sciences, 7(1), 179-203. [Arı, A., Eren, E., Çam, Ş. S. Akifova, G. G. ve Tahirova, G. S. (2014).  Ortaokul beşinci sınıf derslerine yönelik e-değerlendirme materyallerinin geliştirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 179-203.]
 • Arı, A. (2014). Teacher Opinions About Evaluation of 6th Grade English Lesson Curriculum in Primary Schools. AKU, Journal of Theoretical Educational Science, 7(2), 172-194. [Arı, A. (2014). İlköğretim altıncı sınıf ingilizce dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. AKU Kuramsal Eğitimbilim Dergisi – Journal of Theoretical Educational Science, 7(2), 172-194.]
 • Arı, A. (2013). Revised Bloom, SOLO, Fink, Dettmer Taxonomies in Cognitive Area Classification and Their International Recognition Cases. Uşak University Journal of Social Sciences, 6(2), 259-290. [Arı, A. (2013). Bilişsel alan sınıflamasında yenilenmiş Bloom, SOLO, Fink, Dettmer taksonomileri ve uluslararası alanda tanınma durumları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 259-290.]
 • Gökler, Z. S., Aypay, A. & Arı, A. (2012). Assesment of Primary School English Course Objectives and SBS Questions and Written Exam Questions according to New Bloom Taxonomy. Journal of Policy Analysis in Education, 1(2), 115-133. [Gökler, Z. S., Aypay, A. & Arı, A. (2012).İlköğretim İngilizce dersi hedefleri kazanımları SBS soruları ve yazılı sınav sorularının yeni Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Eğitimde Politika Analizi Dergisi, 1(2), 115-133.]
 • Arı, A. (2012). Comparison between Primary School Curriculum in Switzerland (Basel) and Turkey according to the Teacher Views: A Case Study. Eskişehir Osmangazi University Journal of Social Sciences, 13 (1), 119-139. [ Arı, A. (2012). Öğretmen görüşlerine göre İsviçre (Basel) ve Türkiye ilköğretim programlarının karşılaştırılması: Bir durum çalışması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 119-139.]
 • Arı, A. (2011). Finding Acceptance of Bloom’s Revised Cognitive Taxonomy on the International Stage and in Turkey. “Educational Sciences: Theory & Practice”, 11(2), 767-772. (Journals Indexed in SSCI). [Arı, A. (2011). Bloom’in Revize Edilmiş Bilişsel Taksonomisinin Uluslararası Alanda ve Türkiye’de Kabul Edilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi (2), 767-772. (SSCI’da Dizine Alınan Dergiler).]
 • Arı, A. (2010). Problems in Administration Project and Performance Tasks to Teachers. Electronic Journal of Social Sciences. 9/34, 32-55. [Arı, A. (2010). Öğretmenlere Göre Proje Ve Performans Görevlerinin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ISSN:1304-0278; www.esosder.org & http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/about), 9/34, 32-55 (2010).]
 • Arı, A. (2010). Teacher Candidate’ Views on the Level of Knowledge and Skills They Gained about Primary School Curriculum in the Education Faculties. Selçuk University Journal of Ahmet Keleşoğlu Education Faculty, 29, 279-302. [Arı, A. (2010). Öğretmen adaylarının ilköğretim programıyla ilgili eğitim fakültelerinde kazandıkları bilgi ve beceri düzeylerine ilişkin görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 279 -302.]
 • Arı, A. (2010). Primary School Teaching Senior Students’ Recognition Level of Primary School Curriculum. NWSA, 5/3, 1156-1168. [Arı, A. (2010). Sınıf öğretmenliği son sınıf öğrencilerinin ilköğretim programını tanıma düzeyleri. NWSA (ISSN: 1306-3111 & 1308-7274; www.newwsa.com & http://dergipark.ulakbim.gov.tr/nwsaedu/), 5/3, 1156-1168 (2010).]
 • Şişman, M. & Arı, A. (2009). Fundamental Problems of Kyrgyz Education System and In Service Training Necessities of Teachers. “Kyrgyzstan Türkiye Manas University Journal of Social Studies”, 21, 133-147. [Şişman, M. ve Arı, A. (2009). Kırgız Eğitim Sisteminin Temel Sorunları ve Öğretmenlerin Hizmet içi Eğitim İhtiyaçları. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 133-147.]
 • Arı, A. (2009).The Effect of Quizzing on Learning as a Tool of Assessment. Electronic Journal of Social Sciences, 27, 202-210. Arı, A. (2009). Bir değerlendirme aracı olarak kısa sınavların öğrenmeye olan etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ISSN: 1304-0278; www.esosder.org & http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/about), 27, 202-210.
 • Arı, A. (2008). Some educational sources of worry in Kyrgyz youth. “Social Behavior and Personality: an international journal”, (Journals Indexed in SSCI), (36)5, 577-584.
 • Arı, A. (2008). Effects of Daily Evaluation Process on Students  at Kyrgyz Schools. “Kyrgyzstan Türkiye Manas University Journal of Social Studies”, 19, 203-209. [ARI, Asım (2008) Kırgızistanda Günlük Not Verme Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 203-209.]
 • Arı, A. (2007). The Educational Problems of the Turkish Citizens Living in Switzerland in the Process of Adjustment to Europe. “International Journal of Educational Reform”,(Journals Indexed in ERIC), (16)2, 103-117.[ Arı, A. (2007). Avrupa’ya uyum sürecinde İsviçre’de yaşayan Türk vatandaşlarının eğitim sorunları. “Uluslararası Eğitim Reformu Dergisi”, (ERIC’de Dizine Alınan Dergiler), (16) 2, 103-117.]
 • Arı, A. (2007).Perceptions of teachers and students towards their daily evaluation process at Kyrgyz Schools. “Kyrgyzstan Türkiye Manas University Journal of Social Studies”, 18, 87-93. [Arı, A. (2007). Kırgız Okullarında Öğretmen ve Öğrencilerin Günlük Değerlendirme Süreçlerine Yönelik Algıları. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 87-93.]
 • Arı, A. (2007). The Problems of Teaching Staff at Universities.“Kyrgyzstan Türkiye Manas University Journal of Social Studies”, 17, 65-74. [Arı, A. (2007). Üniversitelerde Öğretim Elemanlarının Sorunları. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 65-74.]
 • Arı, A. (2007). Investigation of Various Factors Affecting Students’ School Achievement. Journal of National Education, 176,169-179. [Arı, A. (2007). Öğrencilerin okul başarılarını etkileyen çeşitli faktörlerin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 176, 169-179.]
 • Arı, A.  (2007). How does the teaching time period affect the students’ learning level? . Electronic Journal of Social Sciences. Arı, A. (2007). Öğretim Zaman Aralıklarının Öğrencilerin Öğrenme Düzeylerine Etkisi Nedir? Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ISSN:1304-0278; www.esosder.org & http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/about), 22, 38-45.
 • Arı, A. (2006). Level of recalling and forgetting mathematical knowledge in the fourth grades in primary schools. .“Kyrgyzstan Türkiye Manas University Journal of Social Studies”, 16, 109-120. [Arı, A. (2006) İlkokul Dördüncü Sınıfta Matematik Bilgisini Hatırlama ve Unutma Düzeyi. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 109-120.]
 • Arı, A. (2005) Comparison of Elementary School Academic Calender in Turkey with the ones in some European Countries and Different Applications. Journal of National Education, 167, 309-319. [Arı, A. (2005). Ülkemizde İlköğretim ders yılının diğer bazı Avrupa ülkeleriyle karşılaştırılması ve farklı uygulamalar. Milli Eğitim Dergisi, 167, 309-319.]
 • Arı, A. (2004). Summer Holiday Learning Loss.Journal of Gazi Educational Faculty, 24(2), 243-258. (Produced from doctoral dissertation).  [Arı, A. (2004). Yaz tatili öğrenme kaybı.  Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 243-258. (Doktora tezinden üretilmiştir).]
 • Arı, A. (2004). Teachers’ Views About “Summer Learning Loss”. Journal of Education, 163,91-103. [Arı, A. (2004). Yaz tatili öğrenme kaybı konusunda öğretmen görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 163, 91-103.]
 • Arı, A. (2003). The Practice of Transportational Teaching at Primary Level. Gazi Journal of Faculty of Education, 23 (1), 101-115. [Arı, A. (2003). Taşımalı ilköğretim uygulaması (Uşak Örneği).  Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 101-115.]
 • Arı, A. (2002). The Law of Unification of Education and Secular Education. Gazi Journal of Faculty of Education, 22 (2), 181-192. [Arı, A. (2002). Tevhid-i Tedrisat ve Laik Eğitim. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 181-192.]
 • Arı, A. (2002). Evaluation of Practices of Primary Level. MEB Journal of Education, 153-154, 169-179. (Produced from Ms Thesis). [Arı, A. (2002). İlköğretim uygulamalarının değerlendirilmesi (Normal, taşımalı ve yatılı ilköğretim okullarının karşılaştırılması). Milli Eğitim Dergisi, 153-154, 169-179 (Yükseklisans tezinden üretilmiştir)]
 • Akdağ Kurnaz, E., & Arı, A.(2024). University Student’s Opinions on Distance Education during the Covid-19 PandemicAnatolian Journal of Education, 9(1), 97-112. https://doi.org/10.29333/aje.2024.917a [Demir, E. Ç., & Arı, A.(2024). Üniversite Öğrencilerinin Kovid-19 Salgını Sürecinde Uzaktan Eğitime İlişkin GörüşleriAnatolian Journal of Education, 9(1), 97-112. https://doi.org/10.29333/aje.2024.917a]