Other Publications

  • Arı, A. (2013). How to spend summer vacation. 4 Season Science, 2, 3-4. [Arı, A. (2013). Yaz Tatilini Nasıl Geçirmeli. 4 Mevsim Bilim, 2, 3-4.]
  • Arı, A. (2009). Flexible program flexible training – New program proposal for kindergarten and elementary primary classes. Educational Overview, (5) 15, 29-31. [Arı, A. (2009). Esnek program esnek eğitim – Anasınıfı ve ilköğretim birinci sınıflar için yeni program önerisi. Eğitime Bakış, (5)15, 29-31.]
  • Arı, A. (2004). Mobile and Boarding Primary Schools. Education in Science and Intelligence, 4 (47), 40-41. [Arı, A. (2004). Taşımalı ve yatılı ilköğretim okulları. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 4 (47), 40-41.]
  •  Arı, A. (2004). A Productive Summer Holiday. TÜRKAV, 9, 23-24. [Arı, A. (2004). Verimli bir yaz tatili.  TÜRKAV, 9, 23-24.]