Lectures

Lectures (BSc. ,MSc., PhD.)

 • Principles and Methods Of Teaching, [Öğretim İlke ve Yöntemleri]
 • Educational Technologies and Instructional Design, [Öğr. Tek. ve M. Tas.]
 • Introduction to Educational Science,  [Eğitim Bilimine Giriş]
 • Curriculum and Instruction,  [Program Gel. ve Öğ.]
 • Education in Multigrade Classes,  [Birleştirilmiş Sınıflarda Öğr.]
 • Research Methods in Education, [Bilimsel Araştırma Yöntemleri]
 • Problems and Development in Turkish Educational System, [Türk Eğt. Sis. Sor. Eğ. Ve Gel.*]
 • Theories of Learning and Teaching, [Öğrn. Öğrt. K. ve Y.*]
 • Learning Losses in Education, [Eğitimde Öğrenme Kayıpları*]
 • Primary School Curriculum, [İlköğretim Programları*]
 • Turkish Educational System, [Türk Eğitim Sistemi*]
 • Curriculum Development in Education, [Eğitimde Program Geliştirme*]
 • Values Education in Education, [Eğitimde Değerler Eğitimi*]
 • Teacher Education in Turkey, [Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi*]
 • Theories of Learning and Teaching, [Öğrenme Öğretme Teorileri*]
 • Fundamentals of Learning and Teaching Process, [Öğrenme ve Öğretme Sürecinin Teorik Temelleri*]
 • Theory and Practice in Curriculum Development [Program Geliştirmede Teori ve Uygulama**]
 • Primary School Curriculum, [İlköğretim Programları**]

Approaches of Learning and Teaching Process, PhD. [Öğrenme Öğretme Sürecinde Yaklaşımlar**]