Projects

Participation in Projects

  1. In-Service Training Program for Summer Kur’an Course Trainees (Uşak University Islamic Research and Application Center, 6000 TL budget), Coordinator,05.2016- 05.09.2016. [Yaz Kur’an Kursu Eğitimcilerinin Hizmetiçi Eğitim Programı, (Uşak Üniversitesi İslami Araştırma Ve Uygulama Merkezi, 6000 TL bütçeli), Proje Yürütücüsü/Yöneticisi, 16.05.2016- 05.09.2016.]
  2. Preconditions for pupil success at the beginning of school attendance and after transition to a higher educational degree, Czech Science Foundation, Referee of the Project, [Okul başında ve yüksek öğrenim derecesine geçişten sonra öğrenci başarısı için önkoşullar, Çek Bilim Vakfı, Projede hakemlik, 2015]
  3. Secondary School Community Service Activities Social Activity Program Development, ESOGÜ BAP (201321018 type, B type, 40314 TL budget), Coordinator, 2013-2015. [Ortaokul Toplum Hizmeti Çalışmaları Sosyal Etkinlik Programın Geliştirilmesi, ESOGÜ BAP (201321018 nolu, B türü, 40314 TL bütçeli), Proje Yürütücüsü/Yöneticisi, 2013-2015.]
  4. Examination of the Effect of School Levels of Primary School 1st Grade Students on the Literacy Learning Process, ESOGÜ BAP (201321A116, A1 type, TL 1294 budget), Coordinator, 2013-2014. [İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin Okul Olgunluğu Düzeylerinin Okuma Yazmayı Öğrenme Sürecine Etkisinin İncelenmesi, ESOGÜ BAP (201321A116 nolu, A1 türü, 1294 TL bütçeli), Proje Yürütücüsü/Yöneticisi, 2013-2014.]
  5. E-Assessment Materials Development, ESOGÜ BAP (201321D03, D type, 509 TL budget), Coordinator, 2013-2013. [E-Değerlendirme Materyalleri Geliştirme, ESOGÜ BAP (201321D03 nolu, D türü, 509 TL bütçeli), Proje Yürütücüsü/Yöneticisi, 2013-2013.]
  6. Kyrgyzstan Education Problems Survey, KTMÜ ($ 870 budget), Coordinator, 2006-2007. [Kırgızistan Eğitim Sorunları Araştırması, KTMÜ (870 $ bütçeli), Proje Yürütücüsü/Yöneticisi, 2006-2007.]
  7. Research of Gazi University Teaching Staff Profiles, GÜ BAP, Researcher, 2002-2003. [Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanları Profili Araştırması, GÜ BAP, Proje Çalışanı, 2002-2003.]
  8. Osmangazi University Student Profiling Survey, ESOGÜ, Researcher, 2001-2001. [Osmangazi Üniversitesi Öğrenci Profili Araştırması, ESOGÜ, Proje Çalışanı, 2001-2001.]
  •