Theses

Postgraduate Theses Supervised

Examination of Teachers’ Views and Experiences on In-Service Museum Education. Msc Thesis. Bahar YEŞİLYURT. [Bahar YEŞİLYURT “Öğretmenlerin Hizmet İçi Müze Eğitimine İlişkin Görüş ve Deneyimlerinin İncelenmesi” ESOGU, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (2023).]

Examining Standard and Intensive English Teaching Programmes in terms of Students’ Self-efficacy Beliefs and Teachers’ Opinions. Msc Thesis. Sibel FUÇUCUOĞLU. [Sibel FUÇUCUOĞLU “Standart ve İngilizce Ağırlıklı Öğretim Programlarının Öğrenci Öz Yeterlikleri ve Öğretmen Görüşleri Kapsamında İncelenmesi” ESOGU, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (2023).]

A Phenomenological Research on the Experiences of English Teachers Who Teach on EBA TV. Msc Thesis. Hilal HAMZAÇEBİOĞLU. [Hilal HAMZAÇEBİOĞLU “EBA TV’de Ders Anlatan İngilizce Öğretmenlerinin Deneyimleri Üzerine Fenomenolojik Bir Araştırma” ESOGU, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (2022).]

Developing Map Literacy with the Gamified Lesson Activities in Primary School Social Studies Lesson. Msc Thesis. Gamze KURU. [Gamze KURU “İlkokul Sosyal Bilgiler Dersinde Oyunlaştırılmış Ders Etkinlikleriyle Harita Okuryazarlığının Geliştirilmesi” ESOGU, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (2022).]

Investigating the Relationship between the Self-efficacy Perceptions of the Teachers Involved in Distance Education during the Pandemic Process and their Attitudes towards Distance Education. Msc Thesis. Hilal TUNÇ TOPTAŞ. [Hilal TUNÇ TOPTAŞ “Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Veren Öğretmenlerin Öz-yeterlik Algıları ile Uzaktan Eğitim Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” ESOGU, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (2022).]

The Effects of Quizlet Online Vocabulary Application on Secondary School Students’ Vocabulary Learning and Attitudes towards English. Msc Thesis. İsmail ÇINAR. [İsmail ÇINAR “Quizlet Çevirimiçi Kelime Uygulamasının Ortaöğretim Öğrencilerinin Kelime Öğrenmelerine ve İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi” ESOGU, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (2019).]

Examining the Relationship between Power-Sharing in a Higher Education Classroom and the Self-Efficiency Belief of Students towards English. Msc Thesis. Burcu KARAFİL. [Burcu KARAFİL “Yükseköğretim İngilizce Hazırlık Sınıflarında Güç Paylaşım Düzeyi İle Öğrencilerin İngilizce Özyeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” ESOGU, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (2015).]

The Evaluation of Common Exam Questions regarding 8th Grade Science and Technology Lesson. Msc Thesis. Tuğba İNCİ. [Tuğba İNCİ “Sekizinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersine İlişkin Ortak Sınav Sorularının Değerlendirilmesi” ESOGU, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (2014).]

The Effect of School Readiness Level of First Grade Students to Their Literacy Learning Process. Msc Thesis. Esra Özcan. [Esra ÖZCAN “Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Okul Olgunluğu Düzeylerinin Okuma Yazmayı Öğrenme Sürecine Olan Etkisi” ESOGU, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (2014).]

The Effect of Child Literary Books on Reading Attitudes. Msc Thesis. Nurcan DALBOY. [Nurcan DALBOY “Çocuk Edebiyatı Eserlerinin Okumaya Yönelik Tutuma Etkisi” ESOGU, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (2014).]

The Views of Students and Instructors on English-I Course in Higher Education. Msc Thesis. Baki SARITAŞ. [Baki SARITAŞ “Yükseköğretimde İngilizce-1 Dersine İlişkin Öğrenci ve Öğretim Elemanı Görüşleri”. ESOGU, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (2013).]

The Investigation of the Relationship between the Level of Readness at Maths and the Level of Maths Anxiety of the 7th Grade Students. Msc Thesis. Tuba Safiye ERGENÇ. [Tuba Safiye ERGENÇ “İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Bilişsel Hazır Bulunuşluk Düzeyleri İle Matematik Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. ESOGU, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (2011).]

 

Doctoral Theses Supervised

Examining the Effects of English Learning Activities Designed In View of Transformative Learning Theory on Perspective Transformation of University Students. Phd Thesis. Eren AKDAĞ KURNAZ. [Eren AKDAĞ KURNAZ “Dönüştürücü Öğrenme Kuramına Göre İngilizce Dersinde Hazırlanmış Öğrenme Etkinliklerinin Üniversite Öğrencilerinin Bakış Açısı Dönüşümlerine Etkisinin İncelenmesi”.ESOGU, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi (2018).]

Prediction Levels of Preservice Teachers’ Critical Thinking Dispositions on Democratic Values. Phd Thesis. Ufuk ULUÇINAR. [Ufuk ULUÇINAR “Öğrencilere Özenli Düşünme Becerilerini Kazandırmaya Yönelik Duyuş Temelli Bir Eğitim Programının Geliştirilmesi”.ESOGU, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi (2018).]

The Effect of Task-based Activities on Academic Achievements and Motivations of Turkish Language and Culture Lesson Students in Switzerland. Phd Thesis. Gökhan KAYIR. [Gökhan KAYIR “Türkçe ve Türk Kültürü Dersi’nde Görev Temelli Etkinliklerin İsviçre’de yaşayan Türk Çocuklarının Akademik Başarı ve Motivasyonlarına Etkisi”.ESOGU, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi (2018).]

Evaluation of Vacational School English Teaching Program Using Context, Input, Process and Product (CIPP) Model. Phd Thesis. [İbrahim Serkan ÖDEMİŞ “Meslek Yüksekokulu İngilizce Öğretim Programının Bağlam Girdi Süreç Ürün (CIPP) Modeli Kullanılarak Değerlendirilmesi”. ESOGU, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi (2018).]

Investigating Factors Affecting High School Students’ Metaphoric Perception of Universities Students and Faculty Members. Phd Thesis. Zehra Sümeyye ERTEM. [Zehra Sümeyye ERTEM “Lise Öğrencilerinin Üniversite Öğrenci Ve Öğretim Elamanlarına İlişkin Algılarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi”. ESOGU, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi (2015).]