Books and Book Chapters

 • Arı, A., Kayır, G., Akdağ Kurnaz, E., & Sirem, Ö. (2023). Democracy Education at School Theory, Framework Program and Activities. Konya: Eğitim Yayınevi. [Arı, A., Kayır, G., Akdağ Kurnaz, E., & Sirem, Ö. (2023). Okulda Demokrasi Eğitimi Teori, Çerçeve Program Ve Aktiviteler, Ders Etkinlikleri. Konya: Eğitim Yayınevi.]
 • Arı, A. (2022). Student-Friendly Teaching Approaches (Editor). United Kingdom: Cambridge Scholars Publishing. [Arı, A. (2022). Öğrenci Dostu Yaklaşımlar (Editör). United Kingdom: Cambridge Scholars Publishing.]
 • Arı, A. (2020). Leading at a Higher Level (Translation Editor). Konya: Eğitim Yayınevi. [Arı, A. ve diğerleri (2020). Liderlikte Çıtayı Yükseltmek (Çeviri Editörü). Konya: Eğitim Yayınevi.]
 • Arı, A., & Padem, S. (2020). Missionary Activities in the Ottoman Empire and Their Reflections on the Education System. (Editor: Peker Ünal, D., & Demir, F.) Half a Century Dedicated to Education: Prof. Dr. A gift to Tayip Duman, 127-138. Ankara: Pegem Akademi. DOI: 14527/9786257228589.15 [Arı, A., Padem, S. (2020). Osmanlı Devleti’nde Misyonerlik Faaliyetleri ve Eğitim Sistemine Yansımaları (Editör: Peker Ünal, D., & Demir, F.) Eğitime Adanmış Yarım Asır: Prof. Dr. Tayip Duman’a Armağan, 127-138. Ankara: Pegem Akademi. DOI: 10.14527/9786257228589.15]
 • Arı, A., & Akdağ Kurnaz, E. (2019). Transformational Learning in Foreign Language Teaching, Course Activities. Konya: Eğitim Yayınevi. [Arı, A., & Akdağ Kurnaz, E. (2019). Yabancı Dil Öğretiminde Dönüştürücü Öğrenme, Ders Etkinlikleri. Konya: Eğitim Yayınevi.]
 • Arı, A. (2019). Qualitative Research Methods for the Social Sciences (Translation Editor). Konya: Eğitim Yayınevi. [Arı, A. (2019). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Çeviri Editörü). Konya: Eğitim Yayınevi.]
 • Arı, A., & Kayır, G. (2018). Turkish and Turkish Culture Course Practice. Konya: Eğitim Yayınevi. [Arı, A., Kayır, G. (2018). Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Etkinlik Uygulamaları. Konya: Eğitim Yayınevi.]
 • Arı, A. (2018). Introduction to Educational Sciences. (Editor). Konya: Eğitim Yayınevi. [Arı, A. (2018). Eğitim Bilimine Giriş (Editör). Konya: Eğitim Yayınevi.]
 • Arı, A. (2018) Principles and Methods Of Teaching (Editor). Konya: Eğitim Yayınevi. [Arı, A. (2018). Öğretim İlke ve Yöntemleri (Editör). Konya: Eğitim Yayınevi.]
 • Arı A. (2017). Psychology of Education (Editor). Konya: Eğitim Yayınevi. [Arı, A. (2017). Eğitim Psikolojisi (Editör). Konya: Eğitim Yayınevi.]
 • Arı, A. & Sönmez Kartal, M. (2017). Introduction to Special Teaching for All Theaching Programs (Editor). Konya: Eğitim Yayınevi. [Arı, A. ve Sönmez Kartal, M. (2017). Tüm Öğretmenlik Programları İçin Özel Eğitime Giriş (Editör). Konya: Eğitim Yayınevi.]
 • Arı, A., & Dalkıran, S. (2016). In-Service Training Program for Summer Kur’an Course Instructors (Editor). Konya: Eğitim Yayınevi. [Arı, A. ve Dalkıran, S. (2016). Yaz Kur’an Kursu Öğreticileri Hizmet İçi Eğitim Programı (Editör). Konya: Eğitim Yayınevi.]
 • Arı, A. (2016). Transformative Classroom Management, Participation of All Students and Positive Strategies to Develop a Success Psychology (Translation Editor). Konya: Eğitim Yayınevi. [Arı, A. (2016). Dönüştürücü Sınıf Yönetimi, Tüm Öğrencilerin Katılımı ve Bir Başarı Psikolojisi Geliştirmek İçin Pozitif Stratejiler (Çeviri Editörü). Konya: Eğitim Yayınevi.]
 • Arı, A., & Korkmaz, Ü. (2016). Guidance and Counseling Applied Approach in Primary and Secondary Schools (Translation Editor). Konya: Eğitim Yayınevi. [Arı, A. ve Korkmaz, Ü. (2016). İlk ve Ortaöğretim Okullarında Rehberlik ve Danışmanlık Uygulamalı Yaklaşım (Çeviri Editörü). Konya: Eğitim Yayınevi.]
 • Arı, A. (2015). Introduction to Research Methods. (Translation Editor). Konya: Eğitim Yayınevi. [Arı, A. (2015). Araştırma yöntemlerine giriş (Çeviri Editörü). Konya: Eğitim Yayınevi.]
 • Arı, A. (2015). Alternative Learning and Teaching Approaches and Methods (Editor). Konya: Eğitim Yayınevi, 2015. [Arı, A. (2015). Alternatif öğrenme öğretme yaklaşım ve yöntemleri (Editör). Konya: Eğitim Yayınevi, 2015.]
 • Arı, A. (2015). Teaching Technologies and Learning Tools. (Translation Editor). Konya: Eğitim Yayınevi. [Arı, A. (2015).  Öğretim teknolojileri ve öğrenme araçları (Çeviri Editörü). Konya: Eğitim Yayınevi.]
 • Arı, A. (2015). Classroom Evaluation (Translation Editor). Konya: Eğitim Yayınevi. [Arı, A. (2015). Sınıf içi değerlendirme (Çeviri Editörü). Konya: Eğitim Yayınevi.]
 • Arı, A. (2015). Curriculum Models. (Translation Editor). Konya: Eğitim Yayınevi. [Arı, A. (2015). Eğitim programı modelleri (Çeviri Editörü). Konya: Eğitim Yayınevi.]
 • Arı, A. (2014). Curriculum, Foundations, Principles and Problems (Translation Editor). Konya: Eğitim Yayınevi. [Arı, A. (2014). Eğitim programı, temeller, ilkeler ve sorunlar (Çeviri Editörü) Konya: Eğitim Yayınevi.]
 • Arı, A. (2014). Secondary School Community Service Lesson Activity Examples (Editor). Konya: Eğitim Yayınevi. [Arı, A. (2014). Ortaokul Toplum hizmeti dersi etkinlik örnekleri (Editör). Konya: Eğitim Yayınevi.]
 • Arı, A., & Alimbekov, A. (2007). Кыргызстандын Билим Берүү Системасы Жана Анын Проблемалары (The Educatıon System of Kyrgyz Republic and Its Problems)” Bişkek: KTMÜ.
 • Arı, A. (2006). Political Foundations of Education as a Science (Editor: Özdemir, M. Ç.) Introduction to Educational Sciences. Ankara: Ekinoks Yayınları. [Arı, A. (2006). Bir bilim olarak eğitimin siyasal temelleri (Editör: Özdemir, M. Ç.) Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Ekinoks Yayınları.]
 • Arı, A. (2006). The Swiss (Basel) School System, A Different Model about School Systems. Ankara: PegemA Yayınları. [Arı, A. (2006). İsviçre (Basel) okul sistemi, okul sistemleriyle ilgili farklı bir model. Ankara: PegemA Yayınları.]
 • Arı, A. (2005). Students’ Learning Losses during Summer Vacation. Ankara: Asil Yayın Dağıtım. [Arı, A. (2005). Öğrencilerin yaz tatilindeki öğrenme kayıpları. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.]
 • Akkutay, Ü., Özdemir, M. Ç., Arı, A. et al. (2003). Gazi University Faculty Staff Profiles. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayını. [Akkutay, Ü., Özdemir, M.Ç., Arı, A. ve diğerleri (2003). Gazi Üniversitesi öğretim elemanları profili. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayını.]
 • Arı, A., Akdağ Kurnaz, E., Kayır, G., & Sirem, Ö. (2024). Democracy Education in Schools: Theory, Framework and Classroom Activities. United Kingdom: Cambridge Scholars Publishing. [Arı, A., Akdağ Kurnaz, E., Kayır, G., & Sirem, Ö. (2024). Okullarda Demokrasi Eğitimi: Teori, Çerçeve ve Sınıf Etkinlikleri. United Kingdom: Cambridge Scholars Publishing.]